RODO


Plik pdf Klauzula RODO
22‑08‑2019 09:57:07
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KLECZEWIE
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie, pl. Kościuszki 7/1, 62-540 Kleczew
e-mail: cuw@edukacja.kleczew.pl
tel. 63 2700-980
2. Właściwym (jeżeli został wyznaczony) Inspektorem Ochrony Danych1 dla Pani/Pana jest:
Dariusz Wasiak
(telefon: 601-86-44-22 e-mail: cuw@edukacja.kleczew.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO
w celu wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (zatrudnienie pracownika)
Ponadto:
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą/nie będą* udostępniane organom ubezpieczeniowo-
podatkowym, bankom, podmiotom świadczącym usługi medycyny pracy, podmiotom rynku
ubezpieczeniowego oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych;
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą/nie będą* przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie archiwizowania
dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich nieprzekazanie
spowoduje niemożność realizacji świadczenia pracy zawartej na podstawie umowy i związanych z nią
obowiązków wynikających z przepisów prawa;
10. Pani/Pana dane będą/nie będą*) przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
200KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Edyta Kolasińska
email: cuw@edukacja.kleczew.pl tel.:63 2700 980 fax: 63 2700 981
, w dniu:  22‑08‑2019 09:56:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Edyta Kolasińska
email: cuw@edukacja.kleczew.pl tel.:63 2700 980 fax: 63 2700 981
, w dniu:  22‑08‑2019 09:56:48
Data ostatniej aktualizacji:
22‑08‑2019 09:57:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie