zamówienia publiczne


“Wykonanie usługi w zakresie dowozów i odwozów uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kleczew do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025”

29‑05‑2024 13:13:19
Dokumenty:
Plik pdf SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf
29‑05‑2024 13:15:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
606KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.doc
29‑05‑2024 13:15:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępownia.doc.docx
29‑05‑2024 13:15:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu.docx
29‑05‑2024 13:15:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 4 – Potencjał techniczny.doc
29‑05‑2024 13:15:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 5 – Potencjał kadrowy.doc
29‑05‑2024 13:15:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
44KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik Nr 6 - Dane dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji ni.docx
29‑05‑2024 13:15:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 7- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.doc
29‑05‑2024 13:15:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 8a - Projekt umowy.pdf
29‑05‑2024 13:15:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
281KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 8b - Projekt umowy.pdf
29‑05‑2024 13:15:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
284KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 9 - Wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcęprzez okres minimum 10 miesięcy.doc
29‑05‑2024 13:15:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- niepełnosprawni 2024_2025.pdf
29‑05‑2024 13:15:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
176KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf informacja z sesji otwarcia ofert.pdf
12‑06‑2024 14:15:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
228KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie Gminy Kleczew w roku szkolnym 2024/2025 na podstawie biletów

29‑05‑2024 13:08:52
Dokumenty:
Plik doc Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy.doc
29‑05‑2024 13:11:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępownia (1).doc
29‑05‑2024 13:11:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu.docx
29‑05‑2024 13:11:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 5 – Potencjał techniczny.doc
29‑05‑2024 13:11:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 6 – Potencjał kadrowy.doc
29‑05‑2024 13:11:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 7 - Dane dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby....doc
29‑05‑2024 13:11:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 8- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.doc
29‑05‑2024 13:11:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 9 - Projektowe postanowienia umowy.pdf
29‑05‑2024 13:11:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
286KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 10 - Wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat.doc
29‑05‑2024 13:11:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf
29‑05‑2024 13:11:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
485KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załacznik nr 1 - Liczba uczniów objętych dowozem z poszczególnych miejscowości oraz harmonogram tras.docx
29‑05‑2024 13:11:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- bilety 2024_2025.pdf
29‑05‑2024 13:11:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
157KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf informacja z sesji otwarcia ofert.pdf
12‑06‑2024 12:03:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
216KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

02‑11‑2023 12:01:06

  „Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w roku 2024”

 

Dokumenty:
Plik pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia - Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w roku 2024.pdf
02‑11‑2023 12:02:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
501KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyjaśnienie do SWZ- omyłka pisarska.pdf
02‑11‑2023 12:02:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
87KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr. 1 - Formularz ofertowy (1).docx
02‑11‑2023 12:02:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr. 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępownia.docx
02‑11‑2023 12:02:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr. 3 - Oświadczeniew Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu.docx
02‑11‑2023 12:02:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr. 4 -Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.docx
02‑11‑2023 12:02:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr. 5 -Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.docx
02‑11‑2023 12:02:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał. nr. 6 - Projektowe postanowienia umowy.pdf
02‑11‑2023 12:02:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
262KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr. 7 - Formularz ofertowy -oferta dodatkowa wykonawcy po przeprowadzonych negocjacjach.docx
02‑11‑2023 12:02:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf
14‑11‑2023 13:04:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
179KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o negocjacjach - „Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w roku 2024”.pdf
20‑11‑2023 14:08:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DODATKOWEJ_1174937.pdf
20‑11‑2023 14:12:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
121KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z sesji otwarcia ofert dodatkowych.pdf
27‑11‑2023 13:53:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
116KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
14‑12‑2023 10:32:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
168KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
14‑12‑2023 10:32:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

“Wykonanie usługi w zakresie dowozów i odwozów uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kleczew do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024”

12‑06‑2023 13:30:41

1. Adres prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/centrum-uslug-wspolnych-w-kleczewie

Dokumenty:
Plik pdf SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf
12‑06‑2023 13:33:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
581KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.doc
12‑06‑2023 13:33:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
75KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępownia.doc.docx
12‑06‑2023 13:33:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu.docx
12‑06‑2023 13:33:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 4 – Potencjał techniczny.doc
12‑06‑2023 13:33:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 5 – Potencjał kadrowy.doc
12‑06‑2023 13:33:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 6 - Dane dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji ni.docx
12‑06‑2023 13:33:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 7- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.doc
12‑06‑2023 13:33:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 8a - Projekt umowy.pdf
12‑06‑2023 13:33:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
327KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 8b - Projekt umowy.pdf
12‑06‑2023 13:33:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
334KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 9 - Wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcęprzez okres minimum 10 miesięcy.doc
12‑06‑2023 13:33:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy niepełnosprawni 2023-2024.pdf
12‑06‑2023 13:33:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
94KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf
26‑06‑2023 14:16:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
225KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
06‑07‑2023 10:23:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
228KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o przedłużenie treminu związania ofertą.pdf
13‑07‑2023 14:14:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
178KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
25‑08‑2023 10:09:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

„Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie Gminy Kleczew w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie biletów”

05‑06‑2023 12:41:39

1. Adres prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/centrum-uslug-wspolnych-w-kleczewie

Dokumenty:
Plik pdf SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf
05‑06‑2023 12:46:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
463KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załacznik nr 1 - Liczba uczniów objętych dowozem z poszczególnych miejscowości oraz harmonogram tras.docx
05‑06‑2023 12:46:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy.doc
05‑06‑2023 12:46:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępownia (1).doc
05‑06‑2023 12:46:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu.docx
05‑06‑2023 12:46:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 5 – Potencjał techniczny.doc
05‑06‑2023 12:46:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 6 – Potencjał kadrowy.doc
05‑06‑2023 12:46:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
44KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 7 - Dane dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.doc
05‑06‑2023 12:46:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 8- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.doc
05‑06‑2023 12:46:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 9 - Projektowe postanowienia umowy.pdf
05‑06‑2023 12:46:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
254KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr10 - Wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat.doc
05‑06‑2023 12:46:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf informacja z sesji otwarcia ofert.pdf
19‑06‑2023 14:03:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
216KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
26‑06‑2023 14:19:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
221KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą.pdf
11‑07‑2023 14:05:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
178KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
07‑08‑2023 12:01:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

"Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu gminy Kleczew w roku 2023"

04‑11‑2022 13:04:43
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
04‑11‑2022 13:07:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
147KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMÓWIENIA.pdf
04‑11‑2022 13:07:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
466KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr. 1 - Formularz ofertwoy.docx
04‑11‑2022 13:07:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr. 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępownia.docx
04‑11‑2022 13:07:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr. 3 - Oświadczeniew Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu.docx
04‑11‑2022 13:07:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr. 4 -Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.docx
04‑11‑2022 13:07:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr. 5 -Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.docx
04‑11‑2022 13:07:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał. nr. 6 - Projektowe postanowienia umowy .pdf
04‑11‑2022 13:07:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
247KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr. 7 - Formularz ofertowy -oferta dodatkowa wykonawcy po przeprowadzonych negocjacjach.docx
04‑11‑2022 13:07:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z sesji otwarcia.pdf
15‑11‑2022 12:30:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
120KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
24‑11‑2022 10:42:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
162KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
13‑12‑2022 09:37:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf
03‑01‑2024 10:12:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

“Wykonanie usługi w zakresie dowozów i odwozów uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kleczew do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023”

17‑06‑2022 13:23:23
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu Usługi - niepełnosprawni - e-zamówienia.pdf
17‑06‑2022 13:28:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf
17‑06‑2022 13:28:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
532KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.doc
17‑06‑2022 13:28:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
78KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępownia.doc
17‑06‑2022 13:28:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu.docx
17‑06‑2022 13:28:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 4 – Potencjał techniczny.doc
17‑06‑2022 13:28:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 5 – Potencjał kadrowy.doc
17‑06‑2022 13:28:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 6 - Dane dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.doc
17‑06‑2022 13:28:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 7- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.doc
17‑06‑2022 13:28:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik 8a - Projekt umowy.pdf
17‑06‑2022 13:28:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
323KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik 8b - Projekt umowy.pdf
17‑06‑2022 13:28:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
331KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 9 - Wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcęprzez okres minimum 10 miesięcy.doc
17‑06‑2022 13:28:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf
27‑06‑2022 15:05:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
184KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o unieważnieniu częsci II postępowania.pdf
28‑06‑2022 14:37:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
172KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
08‑07‑2022 10:10:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
163KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
02‑08‑2022 11:04:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
84KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie Gminy Kleczew w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie biletów

17‑06‑2022 13:14:30
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu Usługi - e-zamówienia.pdf
17‑06‑2022 13:16:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf
17‑06‑2022 13:16:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
494KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załacznik nr 1 - Liczba uczniów objętych dowozem z poszczególnych miejscowości oraz harmonogram tras.docx
17‑06‑2022 13:16:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy.doc
17‑06‑2022 13:16:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępownia.doc
17‑06‑2022 13:16:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu.docx
17‑06‑2022 13:16:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 5 – Potencjał techniczny.doc
17‑06‑2022 13:16:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 6 – Potencjał kadrowy.doc
17‑06‑2022 13:16:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 7 - Dane dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.doc
17‑06‑2022 13:16:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 8- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.doc
17‑06‑2022 13:16:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 9 - Projekt umowy.pdf
17‑06‑2022 13:16:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
229KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr10 - Wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat.doc
17‑06‑2022 13:16:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf informacja z sesji otwarcia ofert.pdf
28‑06‑2022 11:58:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
220KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
19‑07‑2022 10:06:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
175KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf
02‑08‑2022 12:40:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
75KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

„Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w roku 2022”

28‑10‑2021 14:00:19
Dokumenty:
Plik pdf ID 528910 - Karta postępowania.pdf
28‑10‑2021 14:01:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
28‑10‑2021 14:01:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
151KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia - Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w roku 2022.pdf
28‑10‑2021 14:01:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
537KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy.doc
28‑10‑2021 14:01:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
110KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
28‑10‑2021 14:01:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
94KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w potępowaniu.doc
28‑10‑2021 14:01:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.doc
28‑10‑2021 14:01:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 5 -Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.doc
28‑10‑2021 14:01:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 6 - projekt umowy.pdf
28‑10‑2021 14:01:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
226KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 7 - Formularz ofertowy oferta dodatkowa Wykonawcy po przeprowadzonych negocjacjach.doc
28‑10‑2021 14:01:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
96KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o zmianie treści SWZ - załącznik nr 1 i załącznik nr 7 (poprawienie omyłek).pdf
03‑11‑2021 13:02:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
134KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 1 -(poprawiony) formularz ofertowy.doc
03‑11‑2021 13:02:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
110KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik Nr 7 - (poprawiony)Formularz ofertowy oferta dodatkowa Wykonawcy po przeprowadzonych negocjacjach.doc
03‑11‑2021 13:02:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
97KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z sesji otwarcia.pdf
15‑11‑2021 15:45:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
125KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Zamawiającego.pdf
15‑11‑2021 15:45:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
106KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
23‑11‑2021 13:10:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
174KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Raport z realizacji zamówienia- art. 446 Pzp.pdf
03‑01‑2023 12:57:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf
04‑01‑2023 11:55:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o wyniku postępowania

27‑07‑2021 10:11:41
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publiczneo prowadzonego w trybie podstawowym pod nazwą: "Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie Gminy Kleczew w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie biletów".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 71 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Karolina Karczewska , w dniu:  20‑09‑2010 19:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:63 2700 920 fax: 63 2700 940
, w dniu:  20‑09‑2010 19:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑05‑2024 13:15:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie